Privacy verklaring

Privacy verklaring Beijnes Massagetherapie

Beijnes Massagetherapie behandelt uw gegevens zorgvuldig en zorgt ervoor dat uw privacy gewaarborgd blijft.

Beijnes Massagetherapie kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

Uw voor- en achternaam

Uw woonplaats

Uw e-mailadres

Uw telefoonnummer

Uw IBAN rekeningnummer

Waarom Beijnes Massagetherapie gegevens nodig heeft

Het aangaan en uitvoeren van uw overeenkomst met ons, zodat we weten op welke diensten u recht hebt.

Het waarborgen van een veilige massage behandeling.

Het opnemen van contact met u als u ons daarom verzoekt, of om u te helpen bij een probleem waar u tegenaan loopt.

Het beveiligen van onze diensten en het bestrijden van fraude, zodat bijvoorbeeld niemand anders zich als u voordoet, we zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan degene die hierboven besproken zijn, tenzij u daar vooraf zelf toestemming voor heeft gegeven of wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Hoe lang bewaart Beijnes Massagetherapie uw gegevens?

Beijnes Massagetherapie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard, indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Beijnes Massagetherapie verkoopt uw persoonsgegevens niet. We zullen uw gegevens alleen delen met anderen in de volgende gevallen:

  • Voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting. Een politie verordening kan ons bv. verplichten om uw gegevens met de politie te delen.
  • Als gebruiker van onze website en diensten heeft u privacy rechten. Zo kunt u ons vragen om inzage, correctie, verplaatsing of verwijderingen van uw persoonsgegevens. Daarnaast is het mogelijk om te vragen verdere verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk stil te zetten of zelfs hiertegen bezwaar te maken. Op grond van de privacy wetgeving heeft u ook het recht om contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens; de Nederlandse waakhond van de privacywetgeving.

Websites van derden:

Onze privacy en cookie verklaring zijn niet van toepassing op websites van anderen waar wij naartoe linken.

De website van Beijnes Massagetherapie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Beijnes Massagetherapie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met ons.

Beijnes Massagetherapie is als volgt te bereiken:

Adres:
Talmalanen 14
3445TK Woerden

Telefoon: (06) 13 56 34 74

E-mailadres: info@beijnesmassagetherapie.com

Website: www.beijnesmassagetherapie.nl

Afspraak maken